Ngân sách Nhà nước thâm hụt 38,3 nghìn tỷ trong 9 tháng đầu năm

Theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội của Tổng cục thống kê, tính đến ngày 15/9, thâm hụt ngân sách Nhà nước (NSNN) ở mức 38,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, tổng thu NSNN ước tính đạt 898,3 nghìn tỷ đồng; tổng chi ước tính đạt 936,6 nghìn tỷ đồng.

Ngân sách Nhà nước thâm hụt 38,3 nghìn tỷ

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9 ước tính đạt 898,3 nghìn tỷ đồng, bằng 68,1% dự toán năm. Trong đó thu nội địa 710,1 nghìn tỷ đồng, bằng 64,6%; thu từ dầu thô 43,5 nghìn tỷ đồng, bằng 121,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 140,9 nghìn tỷ đồng, bằng 78,7%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9 ước tính đạt 936,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán năm. Trong đó chi thường xuyên đạt 651 nghìn tỷ đồng, bằng 69,2%; chi đầu tư phát triển 192,8 nghìn tỷ đồng, bằng 48,2%; chi trả nợ lãi 79,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70,5%.

Như vậy, tính đến thời điểm 15/9, ngân sách Nhà nước đã thâm hụt tới hơn 38,3 nghìn tỷ, tương đương hơn 1,6 tỷ USD.

13,25 tỷ USD vốn FDI đã được giải ngân trong 9 tháng đầu năm

Trong 9 tháng năm 2018, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành ước tính đạt 1.253,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước và bằng 34% GDP.

Trong đó, vốn khu vực Nhà nước đạt 420,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,6%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 533,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 42,5%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 299,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 23,9%.

Tổng số vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm từ đầu năm đến thời điểm 20/9 đạt gần 19,7 tỷ USD, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 9 tháng năm nay ước tính đạt 13,25 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017.

Mặt khác, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 9 tháng năm 2018 đạt 330,9 triệu USD, trong đó lĩnh vực tài chính, ngân hàng dẫn đầu với mức vốn đầu tư đạt 105,8 triệu USD, chiếm 32% tổng vốn đầu tư.

Theo thongtintonghop.net

Hotline
Liên hệ qua Zalo
Đăng ký lái thử
Địa chỉ văn phòng
Hotline
Zalo
Booking
Map